Påmelding, informasjon og betingelser

——————–

Påmelding Kurs

Bindende skriftlig påmelding. Vises komplett her. Denne kan skrives ut og sendes til adressen under. Kurs blir fylt opp etter hvert som det melder seg deltakere.

For nærmere informasjon kontakt:
Sommerakademiet
Karin Flatøy Svarstad
Skeielia 80
5239 RÅDAL
Mob. 95 21 53 99
E-mail: sa@somak.no
www.sommerakademiet.com

Avmelding inntil 4 uker før Sommerakademi kurs start refunderes 1/2 kursavgift minus depositum.
Avmelding senere enn 4 uker før Sommerakademi kurs start, ingen refusjon.
All av-melding må skje skriftlig.

Depositum refunderes ikke, unntak dersom kurset blir avlyst.
Egne regler for turer er vedlagt turprogrammet.
Det taes forbehold om endringer i det oppsette programmet.