KURS

Bindende påmelding.

Kurs/tur blir fylt opp etter hvert som det melder seg deltakere.

Depositum, kr 1500,- pr. kurs betales til konto 0533 31 78860 og merkes med Sommerakademiet, kurs nr. og deltakers navn og adresse. Innbetaling av depositum bekrefter plass på kurset. Kurs blir avlyst 3 uker før kursstart dersom det ikke er nok deltakere.

For nærmere informasjon kontakt

Sommerakademiet

Karin Flatøy Svarstad
Skeielia 80
5239 RÅDAL
Tlf. 952 15399
E-mail: sa@somak.no
www.sommerakademiet.com

Depositum refunderes ikke, unntak dersom kurset blir avlyst. Avmelding inntil 4 uker før Sommerakademi kursstart refunderes 1/2 kursavgift minus depositum. Avmelding senere enn 4 uker før Sommerakademi kurs start, ingen refusjon. All avmelding må skje skriftlig. Påmeldte deltakere til kurs/aktiviteter plikter å betale kursavgift selv om de ikke møter opp til kursstart.

Det taes forbehold om endringer i det oppsette programmet.

——————–

TURER

SOMMERAKADEMIET RETNINGSLINJER

REGLER FOR TURER OG UTFLUKTER.

Sommerakademiet legger til rette for og arrangerer tematurer og utflukter med bakgrunn i årets program.Sommerakademiet er en organisasjon og ikke en reiselivsoperatør, en har derfor andre regler enn ordinære reiselivsoperatører har.

Depositum kr.4500,- betales ved påmelding. Deltakers innbetaling av depositum bekrefter plass på turen. Restbeløp innbetales til Sommerakademiet sin konto senest 6 uker før avreise, ref. tilsendt faktura.

Sommerakademiet må i forkant betale depositum for overnatting, transport med fly, ferge/båt og buss.

Deltakerne må ha med gyldig pass og påse at passet er gyldig i den perioden man oppholder seg utenfor Norge. Dette gjelder for: Shetland, Orknøyene, Ytre Hebridene og Isle of Man.

Sommerakademiet bestiller billetter til samlet gruppe. Billetten deles ut ved oppmøte for avreise, eller på annen måte etter avtale, se turbekreftelse. Dagsprogrammet for turen deles ut ved oppmøte på utreise sted.

Oppmøte sted og tidspunkt, se opplysninger på tilsendt bekreftelse.

Reisen baseres på overnatting i dobbeltrom. Romdeling på turen er satt opp ut fra ønsker og alder.

Tillegg for enkeltrom, bør reserveres ved bestilling. Begrenset antall enkeltrom tilgjengelig på Færøyene, Ytre Hebridene, Shetland og Orknøyene.

Sommerakademiet har ikke økonomisk ansvar for deltakers tilslutningsreiser til eller fra utreisested for turene.

Deltaker må selv syte for å ha egen forsikring for avbestilling og gyldig reiseforsikring.

Sommerakademiet er ikke ansvarlig for skade og annen ulempe på personer og utstyr som følge av reiseaktiviteter.

Sommerakademiet fraskriver seg ansvar for uforutsette forhold som vil få innflytelse på reisen og oppholdet, og står ikke økonomisk ansvarlig. Eks. fly forsinkelse eller overbooking av fly og overnatting.

Det er vanlig at en gir tips på turene, til sjåfører og andre vi har kontakt med. Tips kan samles inn der det er aktuelt å gi tips samlet for hele gruppen. En eller to i gruppen får ansvar for dette.

Påmelding er bindende, det gjelder skriftlig så vel som muntlig. Avmelding må skje skriftlig.

Ved avbestilling inntil 2 måneder før avreise refunderes innbetalt beløp minus depositum.

Avbestilling mellom 2 måneder og 6 uker før avreise refunderes ½ turbillett minus depositum.

Avbestilling 6 uker eller senere før avreise, ingen refusjon.

Innbetalt depositum refunderes ikke.

Sommerakademiet er medlem av Reisegarantifondet.

Eventuelle fysiske behov og spesielle hensyn må diskuteres med turarrangør før påmelding.
Det anbefales å ha med Europeisk helsetrygdkort.
Dette kan en få ved å henvende seg til HELFO. Kortet kan bestilles på nettet på www.helfo.no

Sommerakademiet dato: 5.1.2023                            Karin Flatøy Svarstad

——————–