SOMMERAKADEMIET

De gode opplevelsene.

TEMATURER I VESTERLED

Turene i Vesterled har utreise med fly fra Bergen

SOMMERAKADEMIET STUDIETURER 2019

Sommerakademiet har hatt aktiviteter i Vesterled rundt Nord Atlanteren i 20 år. Som et resultat av alle disse årene med aktiviteter åpnes det opp for støtte til to studieturer. Det tilbydes to plasser til redusert pris dvs. 50% støtte. Dette gjelder studieturer til: Shetland 25.mai -1. juni og Orknøyene 10.-17.august.
Formålet er å styrke kontakten mellom Norge og samfunna i Nord Atlanteren, lære av hverandre innen kultur, handverk, historie. Skape møte mellom folk på grasrota.

I utgangspunktet er plassen tiltenkt de som trenger inspirasjon og som har interesse av å lære litt om tradisjoner, handverk, historie og kulturen i disse samfunna som en gang var en del av Norge. Turene er aktuelle for de som har interesse av å knytte kontakter i Vesterled. For de som vil sette seg inn i historien og håndverkstradisjoner innen tekstil/strikketradisjoner knyttet til ull og småskala næring knyttet til dette.

En får delta på en tur som er åpen for andre og med deltakere i alle aldersgrupper fra hele landet. Alle som deltar på turen har unik interesse for disse samfunna i Vest og flere har vært der flere ganger.

Studieturene passer for medlemmer i husflidslag, husflidshandverkere, historielag, bygdelag og enkeltpersoner som vil lære om samfunna i Vest og det de står for.


Søknad sendes til Sommerakademiet på e-post: sa@somak.no med kort cv og formålet med turen.

Vedkommende som får tildelt plass på studietur forplikter seg til å skrive en rapport/artikkel med bilder som Sommerakademiet kan disponerer fritt.
Vedkommende kan holde foredrag, eller skrive blogg slik at flere får innsikt i hvilke opplevelser, inspirasjon og læring en har hatt under oppholdet.


Shetland: Tidspunkt 25.mai – 1.juni. Avreise fra Bergen.

Sommerakademiet har egen oversikt over turinnhold for begge turene. Denne kan en få tilsendt etter anmodning.
Turpris kr: 16.850,- støtte 8500,- Pris studietur kr 8350,-
Alt inkludert bortsett fra par tre måltider.
Tema: Tekstilhandverk, kultur, historie.


Orknøyene: Tidspunkt 10.- 17.august. Avreise fra Bergen

Sommerakademiet har egen oversikt over turinnhold for begge turene. Denne kan en få tilsendt etter anmodning.
Turpris kr: 16.880,- støtte 8500,- Pris studietur kr 8380,-
Alt inkludert bortsett fra par tre måltider.
Tema: Historie, natur, kunst og kultur.


Sommerakademiet v/Karin Flatøy Svarstad
Mobil +47 952 15 399
E-post sa@somak.no
www.sommerakademiet.com

For mer informasjon kontakt:
Sommerakademiet
Karin Flatøy Svarstad
Mobil:+47 952 15 399 E-mail:sa@somak.no www.sommerakademiet.com

For mer informasjon kontakt:
Sommerakademiet
Karin Flatøy Svarstad
Mobil:+47 952 15 399 E-mail:sa@somak.no www.sommerakademiet.com

——————–

Påmelding og mer informasjon:
Sommerakademiet
Karin Flatøy Svarstad Tel: + 47 952 15 399
E-mail:sa@somak.no
www.karinflatoysvarstad.com
www.sommerakademiet.com
Sommerakademiet si FB side oppdateres med aktuelle saker ukentlig.

Sommerakademiet www.sommerakademiet.com
E-mail: sa@somak.no Mobil 952 15 399

——————–